… heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden …

Lukas 1:21-22
Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper

21 En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef.
22 Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom.

… heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden … Lukas 1:10
Advent is wachten op de komst van de Messias, maar we wachten al zo lang. Soms zijn mensen het wachten beu. Om de tijd te doden hebben we een smartphone die voor velen werkt als een ‘wachtverzachter’. Deson­ danks blijft wachten vervelend.
Hierbij roept het wachten op de wederkomst van de Heere Jezus vragen op: hoelang nog; wanneer komt het Konink­ rijk van God? Voorafgaande aan de hemelvaart vroegen de discipelen dit al. Terwijl Zacharias in de tempel is, is het wachtende volk aan het bidden. Wanneer Zacharias maar niet naar buiten komt, is er verwondering. Wanneer blijkt dat hij niet kan praten, is er de gedachte dat hij een ver­ schijning gezien moet hebben.
Gebed, verwondering en begrip: drie woorden die belang­ rijk zijn in de adventstijd. Bidden om de komst van de Messias; je verwonderen dat het lang duurt voordat de belofte vervuld wordt; begrijpen dat het genadetijd is en God wil dat meer mensen het Evangelie aannemen en behouden worden. Laten wij ook daarvoor bidden.

Zingen:
Psalm 99:5 en 7
Op Toonhoogte lied 88:1, 3 en 5