Wees daarom niet bezorgd …

Mattheüs 6:25-34
Bezorgdheid

25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Wees daarom niet bezorgd … Mattheüs 6:31
De bezorgdheid waar Jezus het over heeft, is die over onze eerste levensbehoeften: eten, drinken, en kleding. Rijken vragen zich af wát ze vandaag zullen eten en wát ze vandaag aan zullen trekken. Maar Jezus denkt aan mensen die niet weten óf er vandaag wel eten en drinken is.
In Malawi is het nu regentijd. Zal er voldoende regen vallen? Er heerst honger, er is gebrek. De voorraden beginnen op te raken en de oogst laat nog een paar maanden op zich wachten. Natuurlijk worden vooral de allerarmsten daardoor getroffen. Wij – de rijken – betalen misschien iets meer voor ons voedsel, maar we eten er niet minder om. En de verrukkelijke mango’s zijn nu spotgoedkoop.
‘Wees niet bezorgd!’, zegt Jezus tegen de allerarmsten. Klinkt dat niet goedkoop? Wel als ík dat tegen hen zou zeggen. Maar Jezus heeft recht van spreken. Hij werd straatarm, terwijl Hij rijk was (2 Korinthe 8:9). Hij is de Koning Die spreekt namens God: ‘Ik weet wat je nodig hebt. Zoek eerst Mijn Koninkrijk en Mijn gerechtigheid, en al deze dingen zal Ik u erbij geven.’
Zo’n belofte kan alleen Hij doen bij Wie we in leven en sterven geborgen zijn.

Zingen:
Psalm 33:10 en 11
Op Toonhoogte lied 238