En op de derde dag was er een bruiloft …

Johannes 2:1-5
De bruiloft in Kana

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.
2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.
3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.
4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.
5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

En op de derde dag was er een bruiloft … Johannes 2:1
Op het eerste gezicht is het een willekeurig verhaal. Er is een bruiloft. De wijn raakt op, maar gelukkig komt het allemaal goed en kan het feest doorgaan.
Bij nader inzien speelt er meer. Het is opvallend dat we van het bruidspaar niets weten. Zij vormen ook niet het middelpunt. In alles blijkt dat Jezus het stralende middelpunt is. Naar Hem moeten we kijken. Zo eindigt dit gedeelte ook: Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard.
Je kunt je afvragen: waarom deed Jezus Zijn eerste teken op een bruiloft? Had Hij dat niet beter in een ziekenhuis kunnen doen? Of op de begraafplaats? Water in wijn veranderen, dat is toch een luxe wonder? Had het bruidspaar maar beter moeten inkopen, denk je.
Toch is dat niet zomaar. De bruiloft is in het Oude Testament een belangrijk beeld om de relatie tussen God en Zijn volk aan te duiden. Maar deze relatie is verstoord. Nu komt Jezus, om te herstellen. Hij zorgt ervoor dat Gods bruiloftsfeest doorgaat. ‘Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.’
Nu is Zijn uur nog niet gekomen. Dit is nog maar het begin. Straks volgt opnieuw een derde dag. De derde dag nadat Zijn uur is gekomen: als Hij Zijn leven gegeven heeft: ‘Hij was ‘t, die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.’

Zingen:
Psalm 45:7
Op Toonhoogte lied 349:1