Efeze 1:4

….omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

Vraag jij je soms af: ‘Heeft God mij uitverkoren?’
Elke keer dat jij iets hoort van Gods liefde;
steeds wanneer je bijbelleest of bidt
en als je in de kerk bent,
is God bezig jou duidelijk te maken dat Hij van je houdt.
De Heere Jezus bewijst je Gods liefde.
Vraag je niet af of de Heere het echt meent,
want er is niemand zo oprecht als Hij.
Vertrouw op Hem en beantwoord Zijn liefde.