Handelingen 4: 8-12

Geen andere Naam
8 Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
9 Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
10 laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
11 Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Volgens Petrus is er geen andere Naam dan die van Jezus waardoor je zalig kan worden (vers 12).
Wat wordt daarmee bedoeld? Zalig maken is behoeden, verlossen.
Het heeft dezelfde oorsprong als de naam ‘Jezus’, wat ‘de Heere redt’ betekent.

Maar als je nu gelukkig bent en daarbij goed je best doet en netjes leeft….
Waarvoor heb je dan iemand nodig die je zalig maakt?
Stel je voor dat je ineens erg ziek wordt…. of dat iemand die je lief is, overlijdt….
of dat je een vreselijke ruzie met je beste vriend krijgt….
of dat je je baan verliest…. Wat dan?
Kun je het zelf veranderen, zodat alles weer goed wordt en jij weer vrolijk verder kan leven?
Soms gaat dat niet. Wég is je geluk.
Wie kan je dan houvast geven?
En ook al ben je een ‘goed mens’, je doet soms verkeerde dingen.
Daarmee kun je niet bij God aankomen….
dus je hebt een Verlosser nodig, die jouw zonden wegneemt.

Als je op de Heere Jezus vertrouwt, dan kan er veel gebeuren in je leven, maar Hij is erbij.
Hij helpt je er doorheen. Je mag weten dat Hij je Verlosser is, jouw Zaligmaker.
Hoe moeilijk je het hier en nu ook kan hebben,
je hebt uitzicht op eeuwig leven in Gods nabijheid
omdat de Heere Jezus jouw zonden heeft weggenomen.
Geen andere naam dan de naam van Jezus!