Hebreeën 10:23-25

Kom mee naar de kerk
23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

We hebben niet altijd zin om naar de kerk te gaan. Daar kunnen we allerlei redenen voor hebben. Maar bedenk dat de Heere christenen bij elkaar wil brengen. Wij hebben elkaar nodig. Samen vormen we één lichaam, waarvan de Heere Jezus het hoofd is. In de kerk kan die eenheid worden ervaren. Daar is God Zelf in ons midden. Het is de plaats waar Hij tot ons spreekt door Zijn woord en de uitleg ervan. Daar mogen we Hem met elkaar eren. Daar wordt ons geloof gevoed en opgebouwd. De christelijke gemeente is een geschenk dat we van de Heere hebben gekregen. Een geschenk om te koesteren en dankbaar voor te zijn. Er zijn zoveel christenen op aarde die niet in vrijheid kunnen samenkomen, die zouden willen dat ze elke zondag naar de kerk konden gaan. Laten wij daarom trouw zijn in onze kerkgang, elkaar aansporen: “Kom, ga mee!”
Je hebt de gemeente nodig, maar bedenk dat de gemeente ook jou nodig heeft!