Jakobus 5:1-6

Goed voor jezelf, slecht voor de ander
1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt.
2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten.
3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen.
4 Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.
5 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht.
6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.

Jakobus zegt dat het slecht zal aflopen met de rijken die zich hebben verrijkt ten koste van anderen. Rijken die hun werknemers hebben uitgebuit, te weinig loon hebben betaald en alleen goed voor zichzelf hebben gezorgd. Anderen hebben ze onrechtvaardig behandeld. Ze zijn zelfs over lijken gegaan. Deze mensen moeten niet denken dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan. God ziet alles en Hij zal de rijken die zo geleefd hebben ter verantwoording roepen. Dan hebben ze niets meer aan hun goud en zilver, maar staan ze met lege handen…..

Je denkt: ‘Dit gaat toch niet over mij? Hier kan ik niks mee!’ Je hoeft geen miljonair te zijn om te leven als de rijken waar Jakobus het over heeft. Kijk eerlijk naar jezelf en vraag je af of er iets veranderen moet. Houd jij rekening met anderen of zorg je vooral goed voor jezelf, ook als dat ten koste van je medemens gaat?
Wil je altijd meer hebben of kun je tevreden zijn met genoeg?