Jesaja 58:11

En de HEERE zal u voortdurend leiden,
Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen,
uw beenderen kracht geven;
u zult zijn als een bevloeide tuin,
als een waterbron
waarvan het water nooit ontbreekt.

Deze belofte geeft de Heere aan hen, die op Hem gericht zijn,
aan degenen die zorgen voor hun medemens in nood
en die strijden tegen onrecht.
Wanneer je zo je naaste dient
en doet wat de Heere van je vraagt,
zal Hij je leiden, je kracht geven en zegenen.
Hij is de bron waaruit je mag putten,
zodat je vrucht draagt
en anderen tot zegen bent.