Jesaja 7:14

Koning Achaz wil niet om een teken vragen, een bevestiging dat God Zijn woorden waar zal maken. Hij wil God niet verzoeken. Dat klinkt vroom, maar het is gebrek aan geloof.

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Achaz houdt in zijn leven geen rekening met God. Maar de Heere laat niet toe dat Hij genegeerd wordt. Toen niet en nu niet. Hij zendt Zijn Zoon naar een wereld, die Hem de rug heeft toegekeerd. Immanuël, God met ons.