Johannes 16:29-33

Jezus als Overwinnaar van de wereld
29 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen beeldspraak.
30 Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent.
31 Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu?
32 Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Verdrukking. Daar krijgt elke christen in meerdere of mindere mate mee te maken.
Er zijn landen waar christenen vervolgd, gevangen genomen,
gemarteld en zelfs gedood worden.
Gelukkig mag je in Nederland in vrijheid als christen leven.
Toch kunnen anderen het je moeilijk maken.
Je mening wordt niet altijd op prijs gesteld, als die indruist tegen de publieke opinie.
Je kunt belachelijk worden gemaakt, gepest of genegeerd worden.
Dat kan je deprimeren.
Blijf daarom steeds op de Heere Jezus gericht.
Hij heeft de wereld overwonnen (ook al denkt de wereld van niet. Zij heeft het mis!)
En als christen deel jij in Zijn overwinning.
Laat deze uitspraak van de Heere Jezus je daarom bemoedigen:
‘In de wereld zult u verdrukking hebben,
maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’