Lukas 2:13-14

Je zou maar één van de herders zijn. Terwijl je ’s nachts op de kudde past, is daar ineens die engel. En hij vertelt je dat voor jóu Gods Zoon, de Redder, geboren is!

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Je gaat onderweg om het Kindje te zoeken, want in Hem laat God Zijn liefde voor je zien. En je hart juicht met de engelen mee: alle eer aan God!