Mattheüs 5:7

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Barmhartig zijn betekent dat je vanuit innerlijke bewogenheid de ander helpt.
Je wilt niet eerst weten hoe de ander in de narigheid terecht is gekomen;
of het misschien zijn eigen schuld is,
maar je bent bereid om de ander te geven wat hij nodig heeft.
Als je dat doet, volg je de Heere Jezus, Die ook voor jou barmhartig is.
Wat je doet voor je naaste, doe je óók voor Hem.
Denk aan:
• hongerigen voeden
• dorstigen drinken geven
• vreemdelingen onderdak geven
• naakte mensen kleding geven
• zieken bezoeken
• gevangenen bezoeken