Mattheüs 6:16-18

Het vasten
16 En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.
17 Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht,
18 zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Door te vasten probeer je meer op God gericht te zijn. Veel mensen doen het in de tijd voor Pasen, de lijdenstijd. Ze willen meer dan anders bezig zijn met nadenken over het lijden van de Heere Jezus en Zijn sterven en wat dat voor hen betekent.
Maar je kunt ook vasten wanneer je voor een belangrijke beslissing staat. Het vasten gaat in de Bijbel altijd samen met bidden. Het kan je helpen om Gods wil te ontdekken.
Het is de bedoeling om door te vasten meer tijd vrij te maken om met de Heere bezig te zijn, maar ook om in je hoofd meer ruimte te maken voor Hem.
Je kunt vasten door een bepaalde tijd niet te eten, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een tijd geen tv kijken of minder met social media bezig zijn, geen alcoholhoudende dranken drinken, enz.
Wanneer je vast door bijvoorbeeld een week niet te eten en je bent stiekem blij dat je zo een kilo afvalt, dan kun je beter een andere vorm van vasten kiezen omdat je op die manier meer met je gewicht dan met God bezig bent.

De Heere Jezus legt ons het vasten niet op als een wet, een verplichting, maar Hij waarschuwt wel dat we, wanneer we vasten, het niet aan anderen moeten laten weten, om door hen geprezen te worden. Daarvoor is het vasten niet bedoeld.

Als je wilt gaan vasten, bedenk dan wat je een bepaalde periode wilt nalaten. Wat is je reden om te gaan vasten? En vraag je naderhand af of het gelukt is om het vasten vol te houden. Wat vond je moeilijk en wat hielp je bij het vasten? Heeft het je dichter bij de Heere gebracht?