Prediker 12:13

Vrees God,
en houd u aan Zijn geboden,
want dit geldt voor alle mensen.

Prediker heeft onderzoek gedaan naar het nut van alles.
Wat heeft nu werkelijk waarde in het leven?
Hij brengt verslag uit van alles wat hij heeft ontdekt.
Nu trekt hij zijn conclusie:
Elk mens moet ontzag hebben voor God
en zich aan Zijn geboden houden.

Als we dat allemaal zouden doen,
wat zou de wereld er dan anders uitzien!
Laten we niet kijken naar wat anderen verkeerd doen,
maar ons afvragen wat er in ons eigen leven moet worden verbeterd.
Met Gods hulp kunnen we veranderen.