Psalm 22:28-29

De Heere is Koning
28 Alle einden der aarde
zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:
alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.
29 Want het koningschap is van de HEERE,
Hij heerst over de heidenvolken.

Israël is het uitverkoren volk van God.
Maar de Heere strekt Zich ook uit naar de heidenen.
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16).
Gods liefde strekt zich uit naar jou.
Lees deze tekst nog eens en vul je eigen naam in waar ‘wereld’ en ‘ieder’ staat.
Deze boodschap is voor jou.
De Heere wil Zijn Koninkrijk uitbreiden.
Hij wil dat er niemand verloren gaat, maar dat iedereen gered wordt.
Hij heeft Zijn Zoon gegeven voor Israël en voor alle heidenvolken, overal op aarde.
Bij de Heere geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Hij gunt de tegenstander geen winst.
Buig je voor Hem neer, laat de Heere jouw Koning zijn.
Laat Hem regeren in jouw leven.
Wanneer jij je overgeeft aan de Heere, mag je eeuwig met Hem leven.