Romeinen 12:20

Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten,
als hij dorst heeft, geef hem te drinken,
want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.

Hoe kun je goed zijn voor iemand die jou slecht behandelt?
Denk aan de Heere Jezus:
Hij begon niet te schelden, toen Hij geslagen werd.
Toen Hij gekruisigd was, bad Hij om vergeving voor de daders.
Door Zijn houding kwam de moordenaar, die met Hem gekruisigd was, tot geloof.

Er kunnen mooie dingen gebeuren als je doet wat de Heere van je vraagt.
Dan kunnen vijanden zelfs vrienden worden.