Romeinen 16:17

En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen
en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen,
en keer u van hen af.

De Heere wil dat er eenheid is in Zijn gemeente.
Hoe voorkomen we conflicten?
Laat Gods Woord altijd de basis zijn;
elk standpunt dat daar niet mee overeenkomt, is verkeerd.

Neem jezelf eens onder de loep.
Kun je luisteren naar anderen, sta je open voor hen,
of is alleen je eigen mening belangrijk voor je?
Laten we samen, als gemeente, vragen naar Gods wil
en Hem gehoorzaam zijn.