Jozua

Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen (Jozua 24:15)