Op Toonhoogte lied 349:1

1 Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in éne dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was ‘t, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.